Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Piątek, 21 Czerwca 2024

Dokumenty do Pobrania

 

 1. Załaczniki do Podręcznika Procedur Instytucji Pośredniczącej Dla ZPORR

  

 

/ materiały archiwalne /

 1. Narodowy Plan Rozwoju (format *.doc, spakowany w formacie *.zip - 0,98 MB)
 2. Poradnik z funduszy strukturalnych (źródło: strona internetowa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, format *.pdf - 497 KB)
 3. Polityka regionalna UE (dokument zaczerpnięty ze strony internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, format *.pdf - 264 KB)
 4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (dokument zaczerpnięty ze strony internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, format *.pdf - 229 KB)
 5. Ogólne zasady wdrażania Funduszy strukturalnych w Polsce (format *.doc, spakowany w formacie *.zip - 765 KB)
 6. Kwalifikowalność wydatków w EFRR - wytyczne 30.08.04 (format *.pdf - 741 KB)
 7. Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006  - tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 198, poz. 1644). (Uzupełnienie ZPORR - link na stronę MRR)
 8. Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny - dokument dla Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1, 3 i 4 ZPORR, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o płatność końcową. (Format .xls - 46 KB)
 9. Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę projektu.
  wytyczne do kontroli (plik w formacie .doc 285 KB)
 10. Wniosek o powołanie w skład Stałej Konferencji Współpracy przedstawicieli partnerów społeczno - gospodarczych plik w formacie .doc 194 KB
 11. Oświadczenie dotyczące udziału w Stałej Konferencji Współpracy plik w formacie .doc 187 KB
 12. Ankieta dotycząca zabezpieczenia trwałości projektu  Plik w formacie .doc 237 KB
Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku