Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Środa, 29 Maja 2024


Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

W dniu 30 września 2010 roku (zgodnie z Harmonogramem realizacji programu stanowiącym załącznik do Uchwały nr 233/08 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r.) zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 (edycja 2011).

Nabór wniosków prowadzony był od 01 do 30 września 2010 roku w tym okresie  do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi wpłynęło 103 wnioski na łączną kwotę dotacji 170 130 990,00 PLN z czego:

o       Wnioski powiatowe - 31 na łączną kwotę 62 634 560,00 PLN.

o       Wnioski gminne - 72 na łączną kwotę 107 496 430,00 PLN.

 

Środki przeznaczone na realizację programu w 2011 dla Województwa Pomorskiego
to
56 540 000,00 PLN z czego:

o       Powiaty 50% - 28 270 000,00 PLN,

o       Gminy 50% - 28 270 000,00 PLN.

 

Od 01 do 30 października 2010 roku trwać będą prace Komisji Wojewódzkiej ds. oceny projektów o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

Komisja dokona oceny formalnej wniosków, a następnie oceny merytorycznej, na podstawie której sporządzone zostaną listy rankingowe wniosków.

Listy rankingowe dotyczące dróg powiatowych oraz gminnych, zostaną opublikowane na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 30 października 2010 roku.

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 jest programem finansowany
ze środków budżetu państwa, a jego celem jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych. Beneficjenci mogą ubiegać się o 50% dofinansowania wartości projektów jednakże dotacja nie może być wyższa niż 3 000 000,00 PLN.

 Data modyfikacji: 2010-10-01
Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku