Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Środa, 29 Maja 2024

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

W dniu 05 października 2011 roku (zgodnie z Harmonogramem realizacji Programu określonym w Załączniku do Uchwały Rady Ministrów nr 174/2011 z dnia 06 września 2011 r.) zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012).
Nabór wniosków prowadzony był od 07 września do 05 października 2011 roku. W tym okresie do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi wpłynęło 56 wniosków na łączną kwotę dotacji 37 086 765,00 PLN, z czego:
o Wnioski dotyczące dróg powiatowych - 22 na łączną kwotę 16 445 251,00 PLN -
(odcinek dróg do modernizacji 53,5 km).
o Wnioski dotyczące dróg gminnych - 34 na łączną kwotę 20 641 514,00 PLN -
(odcinek dróg do modernizacji 27 km).

Środki przeznaczone na realizację programu w 2012 roku dla Województwa Pomorskiego
to 10 878 000,00 PLN, z czego:
o Powiaty 50% - 5 435 000,00 PLN,
o Gminy 50% - 5 435,000,00 PLN.

Od 06 do 31 października 2011 roku trwać będą prace Komisji ds. oceny projektów
o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Komisja dokona oceny formalnej wniosków,
a następnie oceny merytorycznej, na podstawie której sporządzona zostanie wstępna lista rankingowa wniosków. Wstępna lista rankingowa dotycząca dróg powiatowych oraz gminnych, zostanie opublikowana na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 31 października 2011 roku.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój jest programem finansowanym ze środków budżetu państwa, a jego celem jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych. Program stanowi kontynuację kończącego się w roku 2011 Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, a realizowany będzie w latach 2012 – 2015. Maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 30% łącznej wartości inwestycji jednakże nie więcej niż: w roku 2012 - 1 000 000,00 PLN; w latach 2013-2015 – 3 000 000,00 PLN.
Podczas pierwszej edycji Programu, w latach 2009 – 2011, zrealizowanych zostało 129 inwestycji na łączną wartość dofinansowania 174 107 761,38 PLN, co pozwoliło na modernizację ok. 126 km dróg powiatowych i gminnych.Data modyfikacji: 2011-10-06
Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku