Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Piątek, 21 Czerwca 2024

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

W dniu 30 kwietnia 2012 roku zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach pilotażowego programu Cyfrowa Szkoła.
W ramach pilotażu testowane będą dwa warianty użytkowania przez uczniów przenośnych komputerów.
Wariant I - zakupione w ramach wsparcia finansowego przenośne komputery mogą być wykorzystywane przez uczniów wyłącznie w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
Wariant II - zakupione w ramach wsparcia finansowego przenośne komputery mogą być wykorzystywane przez uczniów w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz udostępniane uczniom oddziałów klas IV do korzystania w domu.
Nabór wniosków prowadzony był od 18 kwietnia do 30 kwietnia 2012 roku, w tym okresie do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi wpłynęły 243 wnioski szkół (z 95 organów prowadzących tj. jednostek samorządu terytorialnego) na łączną kwotę dotacji 27 208 441,51 zł.

  •  Wnioski dotyczące wariantu I – 230 na łączną kwotę dofinansowania 25 693 264,31 zł
  •  Wnioski dotyczące wariantu II - 13 na łączną kwotę 1 515 177,20 zł.

Środki przeznaczone na realizację programu w 2012 roku dla Województwa Pomorskiego
to 2 420 000,00 zł, z czego:

  • Wariant I (80% środków) – 1 936 000,00 zł,
  • Wariant II (20% środków) – 484000,00 zł.

Od 30 kwietnia do 14 maja 2012 roku trwać będą prace Zespołu powołanego przez Wojewodę Pomorskiego w celu  weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach programu Cyfrowa Szkoła.
Mając na uwadze fakt, iż wielkość wnioskowanych łącznych dotacji, w ramach poszczególnych wariantów, znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na realizację programu w województwie pomorskim, spośród wniosków spełniających wymogi formalne, przeprowadzone zostanie losowanie projektów, które otrzymają wsparcie finansowe.
Losowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z algorytmami opisanymi w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych  (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 411).
Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały nr 40/2012 Rady Ministrów z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych –  „Cyfrowa Szkoła” Wojewoda Pomorski w terminie do 14 maja 2012 roku zobowiązany jest przekazać Ministrowi właściwemu ds. oświaty i wychowania informację nt. kwot udzielonego wsparcia finansowanego wraz z listą wniosków objętych dofinansowaniem. W tym dniu w/w lista zostanie również opublikowana na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.Data modyfikacji: 2012-05-02
Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku