Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Środa, 29 Maja 2024


Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Informujemy, iż w dniu 29 października 2010 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz na stronie Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi
zamieszczone zostały Listy rankingowe projektów ubiegających
się o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011).
Do dnia 30 września 2010 roku do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi wpłynęło 103 wnioski na kwotę 169 075 040,00 PLN z czego:

 •  Wnioski powiatowe – 33
   na łączną kwotę dofinansowania 66 140 120,00 PLN 
  – (24 beneficjentów).
 • Wnioski gminne – 70  
   
  na łączną kwotę dofinansowania 102 934 920,00 PLN
  (70 beneficjentów).

2 wnioski (1 dotyczący drogi powiatowej oraz 1 dotyczący drogi gminnej) nie spełniały wymogów formalnych określonych w Programie w związku z powyższym zostały one odrzucone i nie zostały poddane ocenie merytorycznej.

Projekty spełniające wymogi formalne ocenione zostały pod względem merytorycznym przez Komisję Wojewódzką ds. oceny wniosków w ramach NPPDL 2008-2011.

Komisja oceniła 101 wniosków opiewających na kwotę 164 938 040,00 PLN
z czego:

 • Wnioski powiatowe – 32
  na łączną kwotę 65 003 120,00 PLN- (23 beneficjentów).
 • Wnioski gminne – 69
  na łączną kwotę 99 934 920,00 PLN - (69 beneficjentów).

 

Łączna kwota do rozdysponowania na realizację NPPDL 2008-2011 w roku 2011 to 56 540 000,00 PLN
z czego:

 • Drogi powiatowe 50% – 28 270 000,00 PLN,
 • Drogi gminne 50% – 28 270 000,00 PLN.

Ostateczne listy rankingowe zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 listopada 2010 roku po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń przez Komisję Wojewódzką
ds. oceny wniosków NPPDL 2008-2011.

Na podstawie w/w Listy rankingowych sporządzone zostaną Listy wniosków zakwalifikowanych do objęcia dofinansowaniem i zostaną przedłożone Ministrowi właściwemu ds. administracji publicznej celem zatwierdzenia. Ostateczny termin zatwierdzenia, w/w List, przez Ministra właściwego ds. administracji publicznej to 28 listopada 2010 roku.

Dofinansowaniem objęte zostaną wnioski w kolejności zgodnej z punktacja
List rankingowych – do wyczerpania środków.

Pozostałe wnioski znajdować się będą na Listach rezerwowych i zostaną objęte ewentualnym dofinansowaniem tylko w przypadku powstania oszczędności w inwestycjach realizowanych w ramach list podstawowych.

 

 

 

 Data modyfikacji: 2010-10-29
Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku