Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Czwartek, 18 Lipca 2024

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w terminie od 01 września do 01 października 2012 roku odbywać się będzie nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2013). Program finansowany jest ze środków budżetu państwa, a jego celem jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych.
Tegoroczny nabór stanowi drugą edycję programu wieloletniego pn. „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
W roku 2013 na realizację programu w województwie pomorskim przewidziano kwotę
 54 390 000,00 PLN.
50 % w/w środków przeznaczone zostanie na przebudowy, budowy lub remonty dróg powiatowych, a 50% dróg gminnych.
Mając na uwadze powyższe, dofinansowanie w ramach poszczególnych list, w roku 2013 kształtować się będzie na następującym poziomie:

• drogi powiatowe – 27 195 000,00 PLN.
• drogi gminne – 27 195 000,00 PLN.

Najważniejsze informacje o Programie:
1. Maksymalna wartość dotacji wynosi 3 000 000,00 PLN
2. Dotacja udzielana jest w wysokości 30 % łącznej wartości zadania (70% wkładu własnego).
3. Gminy oraz miasta na prawach powiatu mogą skorzystać z dofinansowania na nie więcej niż jedno zadanie, a powiat ziemski na dwa zadania.
4. W przypadku projektów obejmujących jednocześnie budowę, przebudowę lub remont drogi powiatowej i gminnej, o klasyfikacji do poszczególnych list decyduje kategoria drogi przeważającej długości odcinka.
5. Wnioski oceniane będą w ośmiu kryteriach określonych w Uchwale Rady Ministrów z dnia     06 września 2011 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” (wynik oceny merytorycznej wniosku stanowi średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez poszczególnych członków komisji i wynosi od 0 do 40 pkt.).

Wnioski (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (parter, wejście B) w godzinach pracy Urzędu tj. 7.45-15.45 lub przesyłając na w/w adres pocztą.


Godz. 15.45 dnia 01 października 2012 roku jest terminem ostatecznego wpływu wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą podlegały ocenie. Liczy się data faktycznego wpływu wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (nie data stempla pocztowego).


Szczegółowe informacje nt. Programu, wzorów dokumentów, akty prawne oraz procedury składania wniosków dostępne są na niniejszej stronie internetowej oraz na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji .

Wszelkie pytania proszę kierować do pracowników Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury tel. (58) 30 77 - 332, - 124, - 148 pok. 420, 415, 419.

 Data modyfikacji: 2012-08-30
Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku