Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Wtorek, 27 Lutego 2024

Polityka Strukturalna UE

Fundusze strukturalne są podstawowym źródłem finansowania polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Celem tej polityki jest zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej. W praktyce oznacza dążenie do zmniejszenia różnic w rozwoju między poszczególnymi regionami w UE. W Unii funkcjonują cztery fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej i Finansowy Instrument Ukierunkowania Rybołówstwa. Środki z funduszy strukturalnych kierowane są na trzy podstawowe cele:

CEL 1 - pomoc dla regionów zapóźnionych w rozwoju, w których dochód PKB na jednego mieszkańca nie przekracza 75 % średniej w Unii Europejskiej

CEL 2 - obejmuje regiony silnie uzależnione od upadających gałęzi gospodarki, które wymagają transformacji gospodarczej

CEL 3 - pomoc w działalności na rynku pracy oraz walkę z bezrobociem.

Ponieważ dochód PKB na jednego mieszkańca w całym kraju nie przekracza 75 % średniej w unijnej, Polska została zakwalifikowana w całości do CELU 1.

Polityka strukturalna UE oparta jest ponadto na sześciu zasadach: koncentracji, partnerstwa, programowania, kompatybilności, subsydiarności i współfinansowania. Ta ostatnia zasada oznacza, że wielkość współfinansowania z budżetu Unii jest jasno określona i wynosi do 75 %.

Dodatkowym instrumentem pomocy w ramach polityki strukturalnej jest Fundusz Spójności, którego celem jest wsparcie realizacji największych inwestycji w najuboższych krajach Unii Europejskiej, w których PKB nie przekracza 90 % średniej unijnej. Poszczególne kraje, a nie jak w przypadku funduszy strukturalnych - regiony, składają projekty lub pakiety projektów o odpowiednio dużym budżecie.

 

Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku