Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Czwartek, 18 Lipca 2024

Kontakt z nami

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Pomorski Urząd Wojewódzki

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk


Sekretariat pokój nr 422 (piętro IV):

tel. 58 30 77 355, 30 77 762

faks 58 30 11 765

e-mail: bzfe_fundusze@gdansk.uw.gov.pl


Dyrekcja Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi:


Marek Goliński
Dyrektor Wydziału
tel. 58 30 77 355, 58 30 77 762
e-mail: marek.golinski@gdansk.uw.gov.pl

 

Sylwia Ronowska-Socha

Zastępca dyrektora

tel. 58 30 77 355, 58 30 77 762

e-mail: sylwia.ronowska-socha@gdansk.uw.gov.pl


Kierownicy Oddziałów:

 

Oddział Kontroli Trwałości

Danuta Białooka-Kostenecka

tel. 58 30 77 223

e-mail: danuta.bialooka-kostenecka@gdansk.uw.gov.pl

 

Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Anna Mayer

tel. 58 30 77 356

e-mail: anna.mayer@gdansk.uw.gov.pl

 

Oddział Inwestycji Budżetu Państwa

Michał Ochaciński 

tel. 58 30 77 148

e-mail: michal.ochacinski@gdansk.uw.gov.pl

 

 

Samodzielne stanowiska pracy: 

 

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

Anna Szmytkowska

tel. 58 30 77 282

e-mail: anna.szmytkowska@gdansk.uw.gov.pl

Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku