Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Piątek, 21 Czerwca 2024

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

 

Informujemy, iż w dniu 29 listopada 2011 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku  oraz na stronie Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi zamieszczona została Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012).

W dniu 29 października 2011 na w/w stronach internetowych zamieszczona została Wstępna lista rankingowa, do której wnioskodawcom przysługiwało prawo złożenia zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.
W w/w terminie (tj. 14 listopad 2011 rok) do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły dwa zastrzeżenia. Po rozpatrzeniu przez Komisje ds. oceny wniosków w/w zastrzeżeń sporządzona została Ostateczna lista rankingowa.
Zgodnie z pkt. 11.5. załącznika do Uchwały Rady Ministrów nr 174/2011 z dnia 06 września 2011 r. na podstawie Ostatecznej listy rankingowej Wojewoda Pomorski sporządził Listę zakwalifikowanych wniosków, którą przekaże do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji celem zatwierdzenia.
Listy zakwalifikowanych wniosków, zgodnie z Harmonogramem realizacji Programu, zostaną zatwierdzone w terminie do 20 grudnia 2011 roku, po czym zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Listy wniosków objętych dofinansowaniem, po ich zatwierdzeniu, zamieszczone zostaną również w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na stronie internetowej Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Z Ostatecznych list rankingowych wynika, iż dofinansowaniem w roku 2012 objętych zostanie 16 wniosków o łącznej wartości 42 953 872,00 PLN, z czego 10 878 000,00 PLN to dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II, co pozwoli zmodernizować ok. 25,5 km dróg lokalnych w Województwie Pomorskim, z czego:

• drogi gminne – 9 wniosków o łącznej wartości 22 031 061,00 PLN (dofinansowanie
5 439 000,00 PLN) – modernizacja 7,63 km dróg.
• drogi powiatowe – 7 wniosków o łącznej wartości 20 922 811,00 PLN (dofinansowanie
5 439 000,00 PLN) – modernizacja 18.1 km dróg.

 

                                                          Przewodniczący Komisji
                                 Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi
                                                              Marek GolińskiData modyfikacji: 2011-11-29
Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku