Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Sobota, 20 Kwietnia 2024

INTERREG-Ważne dokumenty

 1. Program Sąsiedztwa Litwa – Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej – tłumaczenie na język polski bez oceny ex–ante z 30 maja 2005 r. 
  (pobierz plik w formacie .doc) (wersja polska)
  (pobierz plik w formacie .pdf) (wersja angielska)
 2. Uzupełnienie Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) - wersja zatwierdzona na pierwszym Wspólnym Komitecie Monitorującym i Sterującym w dniu 8 lutego 2005 r.
  (pobierz plik w formacie .pdf) (wersja angielska)
 3. Uzupełnienie Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) - główna część dokumentu - tłumaczenie z 1 czerwca 2005 r.
  (pobierz plik w formacie .pdf) (wersja polska)
   
 4. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i funduszu TACIS (Program Sąsiedztwa  Polska - Litwa - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG IIIA/TACIS CBC) - UWAGA: wersja zatwierdzona 25 kwietnia 2005 r. z poprawkami formalnymi z 4 lipca 2005 r.
  (pobierz plik w formacie .doc) (wersja angielska)
  (pobierz plik w formacie .doc) (wersja polska)
 5. Załączniki do wniosku - UWAGA: W przypadku załącznika nr 2 jest to wersja zatwierdzona 25 kwietnia 2005 r. z poprawkami formalnymi z 2 czerwca 2005 r.
  (pobierz plik w formacie .zip) (wersja angielska)
  (pobierz plik w formacie .zip) (wersja polska)
 6. Instrukcja wypełnienia i składania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i programu TACIS CBC na projekt realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa  Polska - Litwa - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG IIIA/TACIS CBC)
  (pobierz plik w formacie .doc) (wersja polska)
 7. Wytyczne do opracowania studium wykonalności dla projektów infrastrukturalnych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA w Polsce
  (pobierz plik w formacie .pdf)

 8. Podręcznik programu
  (pobierz plik w formacie .pdf)
 9. Wytyczne. Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wersja z 2 lutego 2005 r.
  (pobierz plik w formacie .doc)

 10.  Wytyczne dotyczące promocji projektu
  (pobierz plik w formacie .pdf)

 11. Wzory raportów i instrukcja
  (pobierz plik w formacie .zip) (wersja angielska)
  (pobierz plik w formacie .zip) (wersja polska)
Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku