Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Piątek, 21 Czerwca 2024

ZPORR - Projekty

Wykaz podpisanych przez WOJEWODĘ POMORSKIEGO umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I, III i IV ZPORR w województwie pomorskim (stan na dzień 31.12.2006 r.).

 

Plik do pobrania w formacie .xls:

 

Wykaz podpisanych przez WOJEWODĘ POMORSKIEGO umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I, III i IV Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie pomorskim - w 2006 roku (stan na dzień 31.12.2006 r.)

 

Wykaz podpisanych przez Wojewodę Pomorskiego umów o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR (Priorytet I i III bez dz. 3.4) - II kwartał 2006 roku (stan na dzień 14 lipca 2006 r.)

 

Poniżej pliki do pobrania w formacie .pdf:

 

Priorytet I ZPORR: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

 

Priorytet III ZPORR: Rozwój lokalny (bez działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa)

 

 

Priorytet IV Pomoc Techniczna w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

 

Wykaz projektów i decyzji realizowanych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR

 

 

Stan realizacji ZPORR:

 

Stan realizacji umów i projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet I i III bez dz. 3.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

"Serwis współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa"

Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku