Wojewoda
  Wicewojewoda
  Dyrektor Generalny
  Wydziały
  Zamówienia Publiczne
  Kontakt
  Linki
Fundusze Strukturalne

Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPORR

Narodowa Strategia Spójnoœci

Debata Europejska

Orlik 2012

Punkt Informacyjny ds. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011


Strona Główna
O Nas
Polityka Strukturalna UE
Dokumenty do pobrania
Kontakt z nami
Galeria
Ważne linki


   
Poniedziałek, 15 Sierpnia 2022

Dane finansowe Programu Sąsiedztwa w województwie pomorskim

W województwie pomorskim zrealizowane zostały 33 projekty w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej IW INTERREG IIIA. Łączna kwota, na którą Beneficjenci złożyli Wnioski Aplikacyjne to 9 645 842,29 EURO w tym dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wyniosło 7 188 146,70 EURO.
Beneficjenci złożyli łącznie 138 wniosków o płatność na kwotę 9 148 188,14 EURO w tym EFRR 6 831 921,13 EURO
W podziale na działania:
- 1.1.
635 710,63 EURO w tym EFRR 476 781,71 EURO
- 1.2.
1 308 134,79 EURO w tym EFRR 981 101,05 EURO
- 1.3.
2 062 964,70 EURO w tym EFRR 1 502 354,10 EURO
- 1.4.
3 396 576,56 EURO w tym EFRR 2 547 432,21 EURO
- 2.1.
820 436,30 EURO w tym EFRR 632 530,92 EURO
- 2.2.
924 365,16 EURO w tym EFRR 691 721,14 EURO

Do dnia 31 marca 2009r. na konta Beneficjentów przelane zostały środki w łącznej kwocie 6 557 200,81 EURO, w tym:
- 1.1.
328 393,19 EURO
- 1.2.
981 101,05 EURO
- 1.3.
1 438 505,75 EURO
- 1.4.
2 512 621,27 EURO
- 2.1.
617 139,02 EURO
- 2.2.
679 440,53 EURO

Wspólny Komitet Monitorująco – Sterujący w dniu 27 marca 2009r. podjął decyzję o alokowaniu dodatkowych środków dla 11 projektów z województwa pomorskiego. Łączna kwota dodatkowej alokacji dla projektów to ponad 1,6 mln EURO w tym ze środków EFRR ponad 1,2 mln EURO.

Aktualności
Ważny komunikat !

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2013)

Termin przechowywania dokumentacji projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Edycja - 2013

Zakończenie naboru wniosków w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012)

Zakończenie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012)

Nabór wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Ostateczne Listy rankingowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Edycja 2011)

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja- 2011)

Zakończenie naboru wniosków w ramach NPPDL 2008-2011 – EDYCJA 2011

Zmiany w sposobie oceny wniosków dotyczących dróg dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 200 - 2011

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 EDYCJA 2011

Listy rankingowe wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach NPPDL 2008 - 2011 (Edycja 2010)

”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011” (edycja 2010)

Wykaz dokumentów, które Beneficjent powinien przygotować na kontrolę realizacji projektu.Copyright 2004 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku